Pronovas miljöarbete

miljo

Aktivt miljöarbete

Vi är miljödiplomerade vilket innebär att vi uppfyller kraven enligt Svensk Miljöbas nationella miljöledningsstandard. Vi jobbar aktivt med miljöfrågor och att miljöanpassa vår verksamhet. 

Pronova Interior AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

 1. Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 2. Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
  myndigheter och organisationer.
 3. Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 4. Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 5. Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Genom våra systerföretag har vi daglig närvaro på fabrikerna, bara genom vår närvaro på plats kan vi garantera våra kunder att alla våra miljökrav är uppfyllda. 

Vi använder inga leverantörer som inte uppfyller våra miljökrav, vi kontrollerar: 

 • Arbetsmiljö 
 • Anställningsavtal 
 • Personalpolicy 
 • Mäter dammpartiklar i luften 
 • Kontrollerar bullernivå 
 • Material har rätt certifikat 
 • Utsläpp 
 • Hantering av miljöfarligt avfall 
 • Fabriken är godkänd av brandmyndigheter 
 • Fabriken är el besiktigad