Integritetspolicy – GDPR

Samtycke till insamling av uppgifter

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom företag, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vårt affärssystem.

Vår behandling av uppgifter

Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig relation till. Syftet är att vi på ett rimligt sätt ska kunna vidmakthålla vår gemensamma affärsrelation. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Behandling av uppgifter i marknadsföringssyfte

I marknadsföringssyfte för vi register över potentiella kunder. Syftet är att vi ska kunna bearbeta marknaden för att kunna marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Den registrerades rättigheter

Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter;

• Rätt till tillgång till personuppgifter där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet, vilka uppgifter det gäller.
• Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
• Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
• Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter.

Kontaktuppgifter

E-post

Brev
Pronova Interior AB
Gamla vägen 2
SE-388 40 Trekanten
SWEDEN

Definitioner

Denna integritetspolicy är framtagen för att våra externa kontakter och kunder ska veta hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Följande företag ingår i koncernen ”The world of Pronova” och omfattas av denna integritetspolicy. Pronova Interior AB (org.nummer: 556386-4031), Nordiq Interior Solutions AB (org.nummer: 559136-7965), Sailor Bath & Tile AB (org.nummer: 559132-6235), TMH Fastigheter AB (org.nummer: 556921-7895) och TMH Holding AB (org.nummer: 556681-0924).

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information göra ändringar i denna integritetspolicy och eventuella ändringar träder i kraft med omedelbar verkan. Senaste versionen finns tillgänglig på denna sida.