Tele2 Arena

Tele 2 arena en modern idrotts- och evenemangsanläggning med 30 000 sittplatser som färdigställdes under sommaren 2013. Arenan är sammanlänkad med globen i centrala Stockholm.

Arenans moderna utförande visar sig tydligt i allt från inredningsdetaljer till ett skjutbart tak över fotbollsplanen!

Pronovas del i projektet innefattade leverans av anpassad inredning till VIP-loger, restaurangbalkong, och övriga publika ytor. 

Kund
Uppdrag
Ort
Tele2 Arena
Möbler, Produktion, Leverans, Montage
Stockholm