Kontorskollektivet

Kontorskollektivet är en ny innovativ kontors- och mötesarena. Tjänsten bygger på formen Coworking som är en flexibel, medlemsbaserad, kontorslösning där medlemmen delar på ett kontorsområde med andra företag och organisationer. Kontorskollektivet ingår som en del i den stora satsningen c/o MARKET.

Kund
Uppdrag
Ort
KIFAB
Design, Koncept,
Kalmar