Miljödiplomering 2019

Pronova Den 17 juli, 2019

Pronova Interior AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför
– öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

– påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
myndigheter och organisationer.