Pronova flyttar till nyförvärvade lokaler

Pronova Den 7 september, 2016

Från och med den 12 september har Pronova ny adress.

För att rationalisera vår verksamhet flyttar vi även logistikhanteringen från våra lokaler i Ruda till våra nyförvärvade lokaler med adressen,

Pronova Interior AB

Gamlavägen 2

388 40  TREKANTEN

Flytten till våra nya lokaler kommer också att ge oss möjligheter att bygga vårt eget efterlängtade showroom.

Material leveranser till produktion har samma leveransadress i Ruda som tidigare.